BHV standaard herhalingsopleiding

BHV standaard herhalingsopleiding:

Deze opleiding duurt 8 aaneengesloten klokuren ( 1 dag ). De opleiding wordt gegeven op onze eigen locatie in Eindhoven. Data voor deze opleiding zijn in overleg in te plannen.

De deelnemer dient in het bezit te zijn van het certificaat BHV.

  • 1 dagdeel Eerste hulp
  • 1 dagdeel Brand, Ontruimen en Communicatie

Examen:
Alle competenties worden tijdens de lessen getoetst. Zo moet u jaarlijks o.a. reanimeren, een brand blussen en ontruimen. Wanneer niet kan worden vastgesteld dat de kandidaat beschikt over de BHV-vaardigheden, vervalt de geldigheid van het certificaat.