Coördinator/hoofd BHV basis opleiding

Coördinator/hoofd BHV basis opleiding

Deze opleiding adviseren wij bij een organisatie met > 50 BHV-ers. De opleiding wordt verzorgd op onze locatie in Eindhoven. De cursus bestaat uit 16 klokuren in twee hele lesdagen en een examen dag van 8 klokuren in een periode van 24 weken. In de tussenliggende periode krijgt u tien weken de tijd om een stappenplan op te stellen ten behoeve van uw eigen BHV-organisatie.

Voor het uitwerken van deze opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van circa 60 klokuren. Data voor deze opleiding zijn in overleg in te plannen. Om deel te nemen aan deze opleiding dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig BHV diploma.

Tijdens de cursus wordt de volgende lesstof aangeboden
Wettelijk zijn er BHV-taken aan een werkgever opgedragen. De beleidsmatige invulling van deze taken kan ingevuld worden door een coördinator/hoofd BHV.

De coördinator/hoofd BHV maakt de vertaalslag van beleid naar uitvoering, is belast met het voorkomen en beperken van calamiteiten en de evaluatie van voorgevallen calamiteiten.

  • - Wet en regelgeving,
  • - Taken en eisen BHV,
  • - Arbo-beleid,
  • - Van RI&E naar BHV-organisatie,
  • - Opzet en managen BHV-organisatie,
  • - Controleren en bijsturen.

Examen
Indien het opgestelde BHV-plan tijdig is ingediend en goedgekeurd kunt u deelnemen aan het examen Coördinator BHV/Hoofd BHV. Het examen bestaat uit een theoretisch deel met open vragen en het mondeling verdedigen van uw BHV-plan. Bij goed gevolg voor beide onderdelen ontvangt u het diploma Coördinator/Hoofd BHV.