Coördinator / hoofd BHV herhalingsopleiding

Coördinator / hoofd BHV herhalingsopleiding:

Deze herhalingsopleiding voor de coördinator / hoofd BHV duurt 8 klokuren ( 1 dag ) per jaar en wordt gegeven op onze locatie in Eindhoven. Data voor deze opleiding zijn in overleg in te plannen. Voor deelname aan deze opleiding dient de deelnemer in het bezit te zijn van het diploma BHV en coördinator / hoofd BHV.

Het beleidsmatig op orde brengen van de bedrijfsveiligheid is een verantwoordelijke taak. Weet u of er wijzigingen zijn in de wet?

Is uw BHV-plan nog up-to-date? Om te zorgen dat alles veilig en volgens de wet blijft verlopen is het goed om de Herhalingscursus Coördinator/Hoofd BHV te volgen. Na deze dag bent u weer volledig op de hoogte staat en kunt u, uw taak als Coördinator/Hoofd BHV goed uit te voeren.

Tijdens de cursus wordt de volgende lesstof aangeboden:

  • - Opfrissing wetgeving,
  • - BHV-plan,
  • - Bespreken casussen,
  • - Eigen ervaringen.

Examen:
Aan het einde van de cursusdag wordt er een toets afgenomen bij een voldoende resultaat ontvangt u het certificaat herhaling Coördinator / hoofd BHV.

Nazorgtraject:
Inbegrepen in onze opleidingen

Beschikbaar om na een incident/calamiteit ondersteuning te bieden in het nazorg- en evaluatieproces.