GOED NIEUWS!!

Hier worden wij blij van!

De NVB (Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening) heeft goed nieuws voor EHBO en BHV opleiders in Nederland! Na aanleiding van onze brainstormsessie hebben wij los van het Protocol voor BHV trainingen, de vraag aan het ministerie voorgelegd of wij met betrekking tot praktijkoefeningen gelijk gesteld konden worden aan contactberoepen. Vandaag 27 mei ontvangen wij een reactie hierop. Deze is ook in onze nieuwsbrief verspreid en daaruit hier een citaat:


NIEUWS!
NVB ontving op 27 mei van de publieksvoorlichting VWS van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Communicatie het volgende bericht op de vraag die NVB gesteld heeft met betrekking tot de manier van lesgeven en de doelgroep waartoe onze opleiders onder vallen:
Vanaf 1 juni is het toegestaan om met 30 mensen binnen samen te komen op 1,5 meter afstand. Vanaf dat moment kunnen EHBO en BHV cursussen dus weer worden opgestart. Ik kan me voorstellen dat het bij dergelijke cursussen niet altijd mogelijk is om 1,5 meter afstand te behouden. In de gevallen waarbij dit niet kan moet men zich houden aan de handreiking voor contactberoepen. Deze vindt u hier: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen.

NVB is zeer verheugd met deze mail; het schept duidelijkheid en geeft ons goede richtlijnen over wanneer en hoe we weer aan het werk mogen!
https://www.facebook.com/NVBbedrijfshulpverlening/

No Comments Yet.

Leave your comments