Full Concept for Realistic Training

The power of a safe and realistic practise environment comes from a good preparation.
A good preparation starts with educating and training, followed by exercise. 2-Rescue is specialized in creating realistic excercises and system tests

Realistic staging and {tegenspel}

An exercise is as realistic as

Veiligheids Trainingen en Opleidingen

Opleiden is entertrainen door middel van ervaringsleren.
De manier van opleiden bij 2-Rescue is een belevenis waar cursisten niet over
uitgesproken raken.

Veel gevraagd

 • Autogordel S(t)imulator.
  Veel automobilisten ervaren het aan de lijve. Een glad wegdek, een moment
  van onachtzaamheid met als gevolg…. een slippartij en met de auto over de kop.
 • Opleiding realistisch ensceneren.
  2-Rescue verzorgt trainingen realistisch ensceneren waarbij geen gebruik gemaakt wordt van dure digitale hulpmiddelen maar waarbij u getraind wordt om met de middelen die u in huis heeft een realistisch scenario neer te zetten.
 • Oefenobjecten makelaardij.                                                    Om onze opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn in het vorm geven van hun realistische oefenmomenten hebben wij een database van oefenobjecten gecreërd waaruit we n.a.v. de opgegeven oefendoelen het juiste oefenobject kunnen kiezen.
 • Getrainde figuranten.
  Voor sommige oefeningen is het beeldvullen van het plaats incident noodzakelijk te noemen. Ondanks dat zij geen hoofdrol in het tegenspel vervullen, zijn deze beeldvullers vaak wel bepalend voor het verloop van de oefening.
 • Waarnemers.
  Een oefening bereikt zijn doel als er leerpunten uit voort komen die vervolgens meegenomen kunnen worden in vervolg trainingen. Om dit te kunnen bereiken zal er een veilige oefenomgeving gecreërd dienen te worden waarbij getrainde waarnemers hun waarnemingen kunnen omzetten in een positieve en effectieve evaluatie met de deelnemers.

Acteurs / tegenspelers

Een belangrijk aspect binnen veiligheidstrainingen zijn acteurs/tegenspelers. Realiteitstrainingen kunnen geen vorm krijgen zonder de inzet van goed getrainde acteurs die op de hoogte zijn van de diverse hulpverlenings-protocollen, kennis hebben van veiligheid en specialistische opleidingsmodules hebben gevolgd.

brabant eindhoven