totaalconcept in realistisch oefenen

de kracht van een veilige, realistische oefensituatie zit in een goede voorbereiding
een goede voorbereiding start met opleiding en training, gevolgd door oefenen. 2-Rescue is gespecialiseerd in het creeëren van realistische oefeningen en systeem testsen

Realistisch ensceneren en tegenspel

Een oefening is zo realistisch als het tegenspel waarmee de hulpverleners worden geconfronteerd

Veiligheids Trainingen en Opleidingen

Opleiden is entertrainen door middel van  ervaringsleren.
De manier van opleiden bij 2-Rescue is een belevenis waar deelnemers niet over
uitgesproken raken.

Veel gevraagd

Autogordel S(t)imulator.
Veel automobilisten ervaren het aan de lijve. Een glad wegdek, een moment
van onachtzaamheid met als gevolg…. een slippartij en met de auto over de kop.

Opleiding Openbare Orde en Veiligheid.
Veiligheid binnen uw organisatie als onderdeel van de veiligheid binnen Nederland.

Oefenobjecten makelaardij.                                                Om onze opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn in het vorm geven van hun realistische oefenmomenten hebben wij een database van oefenobjecten gecreëerd waaruit we n.a.v. de opgegeven oefendoelen het juiste oefenobject kunnen kiezen.

Getrainde figuranten.
Voor sommige oefeningen is het beeldvullen van het plaats incident noodzakelijk te noemen. Ondanks dat zij geen hoofdrol in het tegenspel vervullen, zijn deze beeldvullers vaak wel bepalend voor het verloop van de oefening.

Waarnemers.
Een oefening bereikt zijn doel als er leerpunten uit voort komen die vervolgens meegenomen kunnen worden in vervolg trainingen. Om dit te kunnen bereiken zal er een veilige oefenomgeving gecreërd dienen te worden waarbij getrainde waarnemers hun waarnemingen kunnen omzetten in een positieve en effectieve evaluatie met de deelnemers.

Acteurs / tegenspelers

Een belangrijk aspect binnen veiligheidstrainingen zijn acteurs/tegenspelers. Realiteitstrainingen kunnen geen vorm krijgen zonder de inzet van goed getrainde acteurs die op de hoogte zijn van de diverse hulpverlenings-protocollen, kennis hebben van veiligheid en specialistische opleidingsmodules hebben gevolgd.

brabant eindhoven