Mysterie-act

Mysterie-act:

Op een onaangekondigd moment uw organisatie toetsen op kennis, kunde en vaardigheden. Deze mysterie-act kan op diverse manieren ingevuld worden. De mogelijkheden zijn onbeperkt, denk bijvoorbeeld aan:

  • Een bezoeker die tijdens een rondleiding door het bedrijf onwel wordt.
  • Een automobilist bij een random verkeerscontrole die zich verdacht gedraagt en bij nader onderzoek wapens bij zich blijkt te dragen.
  • Een inleenkracht die al een paar uur meewerkt in het dagelijkse arbeidsproces en iets overkomt.
  • Een groep hangjongeren die voor overlast zorgen. 

Alle denkbare scenario’s kunnen wij omzetten in een mysterie-act. Daardoor is een mysterie-act maatwerk en erg afhankelijk van het aantal in te zetten personen en hun rol.

Bij de meer risicovolle mysterie inzetten zal de act door minimaal 2 personen vorm gegeven worden waarbij de tweede persoon niet deel zal nemen aan de act maar als undercover waarnemend veiligheidskundige aanwezig zijn.

U ontvangt van ons een evaluatieverslag met onze bevindingen en aanbevelingen.

mysterie inzet; hangjongere zorgt voor overlast