Ontruimingsoefening:

Fase 1: table top oefening
Op locatie samen met uw BHV-ers een papieren ontruimings-oefening houden waarbij de gemaakte afspraken (procedures) beoefend worden. Aansluitend vindt er een korte evaluatie plaats met de betrokken BHV-ers en/of medewerkers. U ontvangt van ons een evaluatieverslag met onze bevindingen en aanbevelingen.

Fase 2: aangekondigde ontruimingsoefening
Opzetten, begeleiden, evalueren van een vooraf aangekondigde ontruimingsoefening. Er vindt vooraf een bespreking plaats met de BHV-ers. Wij verzorgen een draaiboek, lichten de overheidsdiensten in, hebben de regie over de uitvoering en verzorgen het evaluatieproces.

U ontvangt van ons een evaluatieverslag met onze bevindingen en aanbevelingen. Tijdens deze inzet wordt er gebruik gemaakt van een Acteur Fysieke Veiligheid.

Fase 3: onaangekondigde ontruiming
Opzetten, begeleiden, evalueren van een onaangekondigde ontruimingsoefening. Wij verzorgen een draaiboek, lichten de overheidsdiensten in, hebben de regie over de uitvoering en verzorgen het evaluatieproces.

U ontvangt van ons een evaluatieverslag met onze bevindingen en aanbevelingen. Tijdens deze inzet wordt er gebruik gemaakt van een Acteur Fysieke Veiligheid.