Opleiding realistisch ensceneren

2-Rescue verzorgt trainingen realistisch ensceneren waarbij geen gebruik gemaakt wordt van dure digitale hulpmiddelen maar waarbij u getraind wordt om met de middelen die u in huis heeft een realistisch scenario neer te zetten.

brand 1

Naast de uitleg over het gebruik van de meest voorkomende of juist op maat verzorgde ensceneringsmiddelen als licht, rook, slachtoffers, geluid en geuren staat vooral het ervaringsleren met deze middelen centraal. Samen met de docent(en) gaan de deelnemers aan de slag met de diverse ensceneringsmiddelen en leren de deelnemers interactief en dynamisch ensceneren.

Via het principe ervaringsleren maken de deelnemers kennis met de (on)mogelijkheden bij de enscenering van een ongeval met gevaarlijke stoffen, brand of een ongeval.

De docenten van 2-Rescue besteden veel aandacht aan de communicatie bij enscenering. Een goede enscenering is pas compleet als iedereen begrijpt welk doel de enscenering heeft, kortom gaat iedereen met het zelfde oefendoel de oefening in.

kortsluiting