Kind Acteur (KA)

Onze Kind Acteurs (KA) in de leeftijd van 6 tot 18 jaar zijn gespecialiseerd in het vormgeven van een ongevalstoedracht en het acteren  en grimeren van de daarbij behorende verwondingen en/of ziektebeelden. De kracht van onze Kind Acteurs zit hem in de combinatie die zij maken tussen de Acteur Grimeren en Ensceneren en de Trainingsacteur. Zij spelen hun rol vanuit een beschreven scenario en maken veelal gebruik van improvisatietechnieken. Onze Kind Acteurs reageren op het gedrag en de manier van communiceren van de cursist/hulpverlener.  Dit alles volgens de communicatieve principes 'actie-reactie,' 'oorzaak-gevolg' en 'zenden-ontvangen'. Door deze unieke combinatie in hun opleiding is de inzet van onze Kind Acteurs uitermate geschikt bij (verkeers)ongevallen, verhoortechnieken, opvang- en nazorgtraining, enz. Onze Kind Acteurs worden te allen tijden tijdens hun inzetten ondersteund door een begeleider/veiligheidsfunctionaris. Deze begeleider/veiligheidsfunctionaris is er verantwoordelijk voor dat de oefening op een veilige manier realistisch vorm gegeven wordt en zal voordat de Kind Acteurs aan hun inzet beginnen een "Last Minute Risico Analyse" van het oefenobject en de inzet maken.  De Kind Acteurs maken gebruik van aangepaste, vaak onherkenbare,  Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM's) om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld vallende voorwerpen, glassplinters, regen of kou.  Ze zijn op de hoogte van de diverse hulpverleningsprotocollen waardoor ze in hun rol kunnen en zullen reageren op de hulp die ze krijgen of juist niet krijgen en kunnen en zullen deze kennis ook inzetten bij de evaluatie.

 

Comments are closed.