Kinder Acteur (KA)

Onze kinderacteurs  in de leeftijd van 6 tot 18 jaar zijn gespecialiseerd in het vormgeven van een ongevalstoedracht en het acteren  en grimeren van de daarbij behorende verwondingen en /of ziektebeelden.   De kracht van onze kinderacteurs  zit hem in de combinatie die zij  maken tussen de acteur grimeren & ensceneren en de trainingsacteur.  Zij spelen hun rol vanuit een beschreven scenario en maken veelal gebruik improvisatietechnieken.  Onze kinderacteurs reageren op het gedrag en de manier van communiceren van de cursist / hulpverlener.  Dit alles volgens de communicatieve principes 'actie-reactie', 'oorzaak-gevolg', 'zenden-ontvangen'.  Door deze unieke combinatie in hun opleiding is de inzet van onze kinderacteurs uitermate geschikt bij (verkeers)ongevallen, verhoortechnieken, opvang- en nazorgtraining, enz. Onze kinderacteurs worden ten alle tijden tijdens hun inzetten ondersteund door een begeleider/veiligheidsfunctionaris.  Deze begeleider/veiligheidsfunctionaris is er verantwoordelijk voor dat de oefening op een veilige manier realistisch vorm gegeven wordt en zal voordat de kinderacteurs aan hun inzet beginnen een last minute risico analyse  van het oefenobject en de inzet maken.  De kinderacteurs  maken gebruik van  aangepaste, vaak onherkenbare,  persoonlijke beschermingsmiddelen om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld vallende voorwerpen, glassplinters, regen of kou.  Ze zijn op de hoogte van de diverse hulpverleningsprotocollen waardoor ze in hun rol kunnen en zullen reageren op te hulp die ze krijgen of juist niet krijgen en kunnen en zullen deze kennis ook inzetten bij de evaluatie.

 

_MG_3398

Comments are closed.