Acteur Risicovolle
Inzetten (ARI)

Onze acteurs risicovolle inzetten (ARI) zijn de crème de la crème onder de acteurs. Zij zijn gespecialiseerd in onze intensieve scenario’s.  Niet alleen het vormgeven van een intensief scenario maar met name het evalueren van de oefening vormt een belangrijk onderdeel in hun training.  Daar waar een ARI wordt ingezet worden complexe situaties getraind. Dit is vaak een intensieve oefening voor alle deelnemers.  Onze ARI worden ten alle tijden in hun rollenspel bijgestaan door 1 of 2 veiligheidsfunctionarissen die samen met de ARI de benodigde voorbereidingen zal treffen om de inzet op een veilige manier te laten verlopen. Daarnaast is de veiligheidsfunctionaris verantwoordelijk voor het ingrijpen bij onverwachte veranderingen in de speelomgeving van de ARI.  Per onderdeel binnen onze intensieve scenario’s heeft de ARI een specialistische training gevolgd. Voorbeelden zijn:  ongevallen bij het werken op hoogte, duik- en zwemongevallen, ongevallen met brandende personen en schietincidenten.

hang web

Comments are closed.