Acteur Communicatief
Tegenspel (ACT)

Onze Acteurs Communicatief Tegenspel (ACT) zijn gespecialiseerd in communicatie en intermenselijk gedrag. De rollenspellen die zij spelen zijn uitermate  geschikt voor trainingen op gebied van agressie, crisismanagement, slecht nieuwsgesprekken, verhoortechnieken,  COPI trainingen, e.d.

Onze Acteurs Communicatief Tegenspel mixen diverse acteertechnieken en gebruiken deze om een educatief doel te bereiken. Ze spelen vanuit een beschreven scenario en maken veelal gebruik van improvisatietechnieken. Kenmerkend aan het werk van onze Acteurs Communicatief Tegenspel is dat zij reageren op het gedrag en de manier van communiceren van de cursist/hulpverlener. Het te spelen personage in het scenario staat vast, de uitvoering van de rol echter niet.  De emoties, gedachten, handelingen en belevingen van het personage worden namelijk gevormd door het gedrag van de cursist/hulpverlener. Dit alles volgens de communicatieve principes 'actie-reactie,' 'oorzaak-gevolg' en 'zenden-ontvangen.' Naast het spelen van een personage, geven onze trainingsacteurs ook feedback aan de cursist/hulpverlener. Deze feedback wordt zowel tijdens het spel als ná een rollenspel gegeven, vanuit het personage of vanuit de acteurs zelf (helicopterview).

linda web

 

Comments are closed.