Acteur Grimeren en Ensceneren (AGE)

Onze Acteurs Grimeren en Ensceneren (AGE) zijn gespecialiseerd in het vormgeven van een ongevalstoedracht en het acteren en grimeren van de daarbij behorende verwondingen en/of ziektebeelden.  Daarnaast hebben zij een intensieve opleiding gevolgd om deze calamiteiten op een veilige manier realistisch vorm te geven.  Onze Acteurs Grimeren en Ensceneren maken, voordat zij aan hun inzet beginnen, een 'Last Minute Risico Analyse' en gebruiken aangepaste, vaak onherkenbare,  persoonlijke beschermingsmiddelen om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld vallende voorwerpen, glassplinters, regen of kou.  Ze zijn op de hoogte van de diverse hulpverleningsprotocollen waardoor ze in hun rol kunnen en zullen reageren op de hulp die ze krijgen of juist niet krijgen.  Afhankelijk van het doel van de oefening of training zullen de acteurs  tijdens of na de oefening feedback geven vanuit hun rol als slachtoffer of vanuit de acteur zelf. (helicopterview) De Acteurs Grimeren en Ensceneren zijn door hun specialismen uitermate geschikt voor trainingen op gebied van THV, LPLHB, EHBO, BLS/AED, BHV, ontruimingsoefeningen, OGS, GNK, GGB, rampenoefeningen en verpleegkundige handelingen van  diverse afdelingen binnen algemene ziekenhuizen, e.d.

GHOR web

Comments are closed.