Veiligheids-trainingen en -opleidingen

OPLEIDEN IS ENTERTRAINEN DOOR MIDDEL VAN ERVARINGSLEREN.

 

De manier van opleiden bij 2-Rescue is een belevenis waar cursisten niet over
uitgesproken raken. Voor ons, als de bedenkers van dit concept, lukt het al
nauwelijks om in enkele woorden iets te vertellen over onze trainingsmethode.

praktijk training BHV 2-Rescue

Uit ervaring blijkt dat, door onze manier van realistisch trainen, de lesstof veel
beter beklijft en daardoor in een stress-situatie gemakkelijker toepasbaar wordt.
Want, als je weet waarom je bepaalde handelingen bij een calamiteit uit gaat
voeren, wordt het structureren van de handelingen en de volgorde hierin een
logisch geheel.
Omdat wij van mening zijn dat een opleidings- of trainingsdag ook best leuk mag
zijn, hebben wij onze werkwijze de naam "Entertrainen" gegeven.

???????????????????????????????

Entertrainment bij 2-Rescue. Praktijk oefening voor BHV-ers van een camping. Ongeval met trampoline.

Door het trainen eventueel nog aan te vullen met het
tegenspel van de Acteurs Fysieke Veiligheid wordt de praktijk zo dicht mogelijk
benaderd en wordt elke "standaard training" toch een "maatwerk training."

 

praktijk training BHV 2-Rescue

Ervaringsleren, hoe te handelen bij een bedrijfsongeval op hoogte.