Waarnemers en begeleiders, de oefenstaf

Een oefening bereikt zijn doel als er leerpunten uit voort komen die vervolgens meegenomen kunnen worden in vervolgtrainingen. Om dit te kunnen bereiken zal er een veilige oefenomgeving gecreëerd dienen te worden, waarbij getrainde waarnemers hun waarnemingen kunnen omzetten in een positieve en effectieve evaluatie met de deelnemers.

Evalueren direct na de oefening is noodzakelijk om een hoog rendement uit de training te halen. Ventileren direct na de oefening is noodzakelijk om geen blauwe plekken bij de deelnemers achter te laten. Onze begeleiders/waarnemers maken gebruik van diverse methodieken, aangepast op de leerstijl van de groep en zijn individuele deelnemers. Kernwoorden hierbij zijn: specifiek, simpel, meetbaar, bondig, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.  

Evalueren achteraf, door middel van een verslag, is de voorbereiding op de volgende oefensituatie waar de voortgang en aandachtspunten vanuit deze evaluatie verwerkt kan worden. 

Begeleiders zijn tijdens de oefening, het liefst onzichtbaar, aanwezig om o.a. daar waar nodig de oefening bij te sturen en gevaar tijdig te detecteren (en weg te nemen). Het is ons streven om zo min mogelijk hesjes het veld mee in te sturen, om vervuiling van het werkgebied te voorkomen. Zo werken we soms met undercover begeleiders/waarnemers of gebruiken we andere hulpmiddelen om de waarneming op afstand te kunnen uitvoeren.